Llámanos: +34 915 541 870

Presentación.

mapa

REDMUR e a RED DE EMPRENDEMENTO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA A DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSTIBLES NO MEDIO RURAL, posta en marcha por FADEMUR e que no seu programa do ano 2018 desenvólvese en Galicia.

A través deste proxecto pretenderse favorecer a incorporación das mulleres, neste caso, do ámbito rural de Galicia, ao mercado de traballo, impulsando a incorporación, permanencia e promoción das mulleres no mercado laboral, así como promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial, especialmente das que se atopen en especiais dificultades de acceso ao mercado de traballo e das que se atopen en situacións ou en risco de exclusión social.

O programa pon en marcha itinerarios personalizados de inserción socio laboral e cunha formación encamiñada aos novos ocos de emprego que hai no ámbito rural de Galicia.